Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Kustannukset:

Velkojan kustannukset koostuvat virallisista maksuista, jotka asian oikeuskäsittelyyn saattanut osapuoli joutuu maksamaan, ja sitten omista oikeudenkäyntikuluista, jotka riippuvat siitä käyttääkö ulkopuolista asiantuntijaa tai asiamiestä, vai hoitaako asian itse.

Oikeudenkäyntimaksut:

Riidaton asia joka päättyy yksipuoliseen tuomioon maksaa 72 € käräjäoikeudessa, ja riitainen asia 102-164 €.

Tarkemmin käräjäoikeuden maksuista sivulta Käräjäoikeuksien maksut.

Hovioikeudessa riita-asian oikeudenkäyntimaksu on 164 €, tarkemmin sivulta Oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa.

Jos asiansa saa korkeimman oikeuden käsiteltäväksi, on oikeudenkäyntimaksu siellä riita-asiassa 204 €, Tuomioistuinten maksut, korkein oikeus.

Lisää aiheesta: Tuomioistuimissa perittävät maksut.

Asiamiehen palkkiot:

Asiamiesten palkkioista on vaikea sanoa mitään tarkkaa, koska se riippuu kunkin asiamiehen laskutusperusteista ja käyttämästä veloitusperusteesta. Ehkä jonkinlainen arvio keskiarvopalkkiosta voisi olla 120 €/h + alv 22 %. Siten palkkio riippuu sekä käytetystä tuntiveloituksesta ja asian selvittelyyn ja ajamiseen käytetystä tuntimäärästä. Näihin pystyy jonkin verran vaikuttamaan pyytämällä kustannusarvion, vertailemalla palkkioperusteita tai sopimalla kertapalkkiosta, mikä tosin Suomessa lienee harvinaista.

Muut kulut:

Muina kuluina tulee maksettavaksi asiamiehen kulut, asiakirjat, todistajan palkkiot, asiantuntijan palkkiot jne. Voidaan sanoa että mitä riitaisempi asia on, sitä kalliimmaksi sen hoitaminen tulee sekä palkkioiden, että kulujen osalta.

Oikeudenkäyntikulut vastapuolelta:

Oikeudenkäymiskaaren mukaan asian voittaneella osapuolella on oikeus saada korvaus oikeudenkäyntikuluistaan asia hävinneeltä osapuolelta. Tähän liityy kuitenkin kaksi ongelmaa, joita on syytä harkita päättäessään, ryhtyäkö asian selvittämiseen oikeusteitse ja myös oikeuskäsitelyn aikana. Ensinnäkin juttu täytyy voittaa ja toiseksi pelkkä päätös vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta ei ole vielä maksu, ja omat oikeudenkäyntikulut tulee joka tapauksessa maksaa itse, ja sitten periä oikeudenkäyntikulujen korvaus vastapuolelta. Tässä tulee arvioida vastapuolen kyky ja halu hoitaa oikeudenkäyntikulujen korvaus, asia voi pitkittyä valitusmenettelyn johdosta ja ratkaisu saattaa muuttua eri oikeusasteessa. Olennaista kuitenkin on vastapuolen maksukyky, joka saattaa muuttua pitkän käsittelyajan kuluessa.

Lisää aiheesta: Oikeudenkäyntikulut/Oikeuslaitos, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Karmeat oikeudenkäyntikulut, Ei oikeutta maassa saa...

Lainsäädäntö: Oikeudenkäymiskaari 21 luku.

Riidattomissa asioissa vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaaminen on rajoitettu. (em. lain 21 luku 8 c§)

"Velkomusta tai häätöä koskevassa asiassa, joka ratkaistaan 5 luvun 13 tai 14 §:n nojalla valmistelua jatkamatta yksipuolisella tuomiolla, tuomioistuimen tulee viran puolesta arvioida vastapuolen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrä ottaen huomioon haastehakemuksen edellyttämä tarpeellisen työn määrä, saatavan suuruus ja välttämättömät kulut.

Oikeusministeriö antaa tarkempia määräyksiä tämän pykälän mukaan tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrien perusteista."

Perintälaki koskee kuluttajasaatavien perintää, ja kulujen enimmäismäärä on

1) 190 euroa, jos saatavan pääoma on 250 euroa tai vähemmän; ja

2) 220 euroa, jos saatavan pääoma on yli 250 euroa.

©2019 DebtLex - suntuubi.com